Premis

Relació de premis, distincions i mencions rebudes durant els diferents períodes escolars.

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022

Curs 2020-2021

Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017

Curs 2015-16

Curs 2014-2015

Curs 2013-2014

Curs 2012-2013