Intercanvis a Àustria (2020-2023)

Intercanvi de tres mesos a Àustria amb el BG Rein

 

El nostre Centre ha organitzat, durant tres cursos consecutius, un intercanvi de tres mesos amb un institut públic de Rein, a Estíria, Àustria. Aquest intercanvi és individual i s’ofereix des de la matèria d’alemany com a llengua estrangera en els nivells de 4t d’ESO i 1r de BATX perquè és on els nostres alumnes d’alemany tenen més coneixements d’aquesta llengua estrangera.

Al mateix temps, el nostre Centre rep cada curs escolar dues alumnes austríaques provinents de Rein, que són les parelles d’intercanvi de les nostres alumnes.

Les alumnes catalanes que han participat fins ara en el projecte d’intercanvi són:

  • Curs 2020-21: B. M. de 1r de Batxillerat.
  • Curs 2021-22: M. F. i A. M. de 4t d’ESO
  • Curs 2022-23: C. B. i K. I. de 4t d’ESO.

Podeu veure les fotos i llegir sobre les magnífiques experiències de les alumnes en els següents blogs:

Mein Aufenthalt in Österreich (C. B.) 

Eine Erasmusschülerin in Österreich (A. M.)