VII Edición Premios GSD Innova

VII Edición Premios GSD Innova

El projecte “Un currículo competencial para adolescentes del siglo XXI” presentat per l’institut Quatre Cantons ha estat guardonat amb el 1r premi de la Modalitat I (Proyectos educativos desarrollados por docentes que trabajen directamente en el aula de educación reglada) organitzat per la Fundación GSD Innova.

El jurat d’aquest premi d’àmbit estatal ha valorat del projecte del Quatre Cantons  “la seva visió de l’educació com a eina de desenvolupament humà més enllà del currículum establert, posant-lo al servei de les persones.  Alhora,  per haver utilitzat el treball transversal per competències, apropant el centre a la realitat social i per aprofitar la riquesa de l’entorn per generar aprenentatges valuosos i significatius en un IES”

Des d’aquí, volem agrair i felicitar a tothom que forma part de la comunitat educativa del Quatre Cantons per creure i tirar endavant el projecte col·lectiu del 4C.

Moltes felicitats!

Share this post