Presentació

Presentació

 

L’institut Quatre Cantons és un centre públic d’educació secundària que va iniciar la seva activitat el curs 2011-2012. Durant el curs 2023-2024, el centre escolaritza 500 nois i noies. Per fer-ho, comptem amb les següents línies a l’ESO: tres a 1r, tres a 2n, tres a 3r i quatre a 4t, que es distribueixen en quatre grups a 1r, quatre a 2n, quatre a 3r i cinc a 4t en tots els àmbits curriculars que cursen, des de les matèries instrumentals com en els TGs i TGPEs de 1r i 2n i els Blocs Recerca, Creació i Servei (BRCS) de 3r i 4t.  També comptem amb dues línies a 1r Btx, que es distribueixen en 3 grups, i dues a 2n de Batxillerat, que es distribueixen en 3 grups, que inclou les modalitats Científic-Tecnològic i Humanístic-Social.

Tres idees força inspiren el projecte educatiu del centre:

La cerca de l’excel·lència
Entesa com l’èxit per a tothom a partir del desplegament per a cada alumne dels seus talents i la compensació de les seves mancances, orientar la feina a treure el millor de cadascú.
El principi d’equitat
El foment de la igualtat d’oportunitats i la justícia social, a partir de la valoració de la diversitat cultural i l’atenció a grups de desigualtat educativa, facilitant condicions d’èxit entre tots els sectors socials.
La formació integral
Integra tant la formació intel·lectual i acadèmica que s’orienta al desenvolupament de les capacitats de les persones, com la formació en valors orientada a la convivència i intervenció en una societat plural.Pretenem que aquestes idees inspirin la vida del centre, des del desplegament i organització curricular a la quotidianitat de les relacions entre les persones.

Captura de pantalla 2016-08-16 a las 11.37.08