Projectes i Col·laboracions

Projectes i Col·laboracions

1) Dins del marc del TGPE (Treball Globalitzat de Proposta Externa) i els BRCS (Blocs de recerca, creació i servei) a l’Institut Quatre Cantons continuem amb l’experiència de col·laboració amb diverses institucions culturals, de recerca, de creació artística i audiovisual o d’atenció a les persones iniciada el curs 2013-2014.

Aquests àmbits, que tenen abans de tot una dimensió educativa i que vol obrir finestres en la ment dels nostres joves, també comporten la coordinació entre diversos agents. Per una banda el professor o professora del centre que condueix l’activitat i, per altra, la persona o persones de les institucions que se’n fan responsables i participen d’ell. Un contingent professional important i amb un potencial educatiu immens. A través de les activitats que s’hi inclouen, s’acosta l’alumnat a la recerca científica, a la innovació tecnològica, a la creació artística i literària, al món de la comunicació i de l’atenció a les persones.

Les institucions amb les que col·laborarem durant el curs 2018-2019 són les següents:

BioHabita!
Sociedad Orgànica
Xarxa drets dels infants
XAJI (Xarxa activa joventut igualtat) i Institut Català de la dona (http://tabu.cat/)
Fundació Bayt (Sant Joan de Déu)
Projecte Radars
Associació Noupop
Museu de la Música
mSchools /
AVV Poblenou
Escola Pere IV
Escola Sant Martí
Fundació Uszheimer

2) Participem en el projecte Aprenem en Xarxa, una iniciativa de les escoles i instituts del Poblenou que, sota l’assessorament de la UAB, pretén identificar les fortaleses de cada centre i comunitat però també aquells elements que podrien millorar a partir d’una mirada focalitzada en els projectes endegats i els camins recorreguts.

unnamed3) Durant els cursos 17-18 i 18-19 el departament de Pedagogia de la Universitat de Barcelona està duent a terme un programa de recerca i assessorament a l’Institut Quatre Cantons en el marc Projecte INTEA– Aprender con sentido.

Aquest projecte s’inscriu en el marc dels esforços desplegats actualment en diferents nivells, des de la recerca fins a les pràctiques docents  per reforçar i recuperar el sentit que joves i adults atribueixen a els aprenentatges que duen a terme a les institucions d’educació formal i escolar

4) Dins del marc de les col·laboracions, aquest curs mantindrem un intercanvi lingüístic amb la Senator Patrick Burns School, una escola bilingüe (espanyol-anglès) situada a Calgary, Canadà.

ERASMUS-logo2-5) Durant el període 2018-2020, participarem en un projecte Erasmus + Acció KA201 (Asociaciones Estratégicas en el ámbito de educación escolar) que rep el títol de Social Challenges for Schools Today i pretén ser un intercanvi d’experiències sobre aquells reptes de caire social que més preocupen a les escoles dels sis països participants: Lituània, Espanya, Hongria, Madeira-Portugal, Illa de la Reunion-França i Bèlgica.

6) Durant el període 2019-2022, participarem en un projecte europeu Erasmus + Acció K229  amb sis instituts europeus que rep el títol de Kleines Kino große Wirkung. La llengua vehicular del projecte és l’alemany i pretén ser un intercanvi d’experiències sobre patrimoni immaterial dels 5 països participants: Alemanya, Àustria, Espanya, Hongria i Itàlia. Trobareu més informació sobre el projecte a la pàgina web 

7) Des del curs 2016-2017 forme part del Grup d’Experimentació Plurilingüe (GEP). En la web de projecte es poden visualitzar el diversos projectes realitzats en aquest àmbit.

experciencia8) El Programa Exper(c)iència de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació té com a objectiu proporcionar una més completa i actualitzada educació científica i tècnica als nostres joves mitjançant la participació de científics jubilats i emèrits als centres escolars.

A través d’aquest programa comptem amb la col·laboració del Dr Miquel Llobera del departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia (UB). El Dr Llobera canalitza un ventall d’activitats entre les que destaquem la visita a les instal·lacions de Microscòpia electrònica de la UB, la setmana de recerca als laboratoris de Bioquímica de la Facultat de Biologia, la mostra de recerca a l’institut Quatre Cantons.