Equip humà

Equip humà

Direcció
Óscar Altide
Cap d’Estudis
Albert Cabos
Coordinació Pedagògica
Quim Font
Secretària/Administradora
Alicia Sánchez
Coordinació informàtica

Administració
Vanessa Arroyo    Sara Codina
Consergeria
Marisa Arroyo    Rosa Gil

Tutories de grup i Seguiment Personal

1A   (Coordinació de nivell)
1B
1C
1D

2A
2B
2C
2D

3A
3B
3C
3D

4A
4B
4C
4D

1Btx A
1Btx B
1Btx C

2Btx A
2Btx B

Tutories de Seguiment Personal

Óscar Altide
Remei Balaguer
Berta Bastardes
Jordi Castro
Miquel Contreras
Iris Folch
Quim Font
Miquel Fresquet
Laia Garcia
Cristina Goenaga
Ioseba Landa
Juan Pablo Losada
Sara Manrique
Sergi Morera
Guillem Pintos
Alba Rodríguez
Marta Sangüesa
Alicia Sánchez
Norma Sánchez
Charo Tomàs
Marta Vélez