Projectes i Col·laboracions

Projectes i Col·laboracions

L’Institut Quatre Cantons vol mantenir un relació oberta amb l’entorn i amb les entitats i per aquest motiu participa i col·labora en diversos programes, amb la intenció de proporcionar valuoses experiències d’aprenentatge al nostre alumnat.

Des del  TGPE (Treball Globalitzat de Proposta Externa) a 2n ESO, passant pels BRCS (Blocs de Recerca, Creació i Servei) a 3r i 4t i altres àmbits de formació, el  centre vol obrir finestres en la ment dels nostres joves, fet que comporta la coordinació entre diversos agents. Per una banda el professor o professora del centre que condueix l’activitat i, per altra, la persona o persones de les institucions que se’n fan responsables i participen d’ell. Un contingent professional important i amb un potencial educatiu immens. A través de les activitats que s’hi inclouen en aquestes col·laboracions, s’acosta l’alumnat a la recerca científica, a la innovació tecnològica, a la creació artística i literària, al món de la comunicació i de l’atenció a les persones.

Alhora, seguim interessants en créixer com a comunitat educativa i per això, formem part de diversos programes que ens permetin desplegar, aprofundir i afiançar el nostre projecte educatiu.

Aquests són els projectes i col·laboracions del curs 2023-2024

XARXES AMB CENTRES

 • Formem part del Laboratori de transformació educativa com a centre referent.
 • Participem en el projecte Aprenem en Xarxa una iniciativa de les escoles i instituts del Poblenou que, sota l’assessorament de la UAB, pretén identificar les fortaleses de cada centre i comunitat però també aquells elements que podrien millorar a partir d’una mirada focalitzada en els projectes endegats i els camins recorreguts.
 • Col·laborem amb la Universitat de Barcelona en els programes GRINTIE   i  ESBRINA

PROGRAMES I ENTITATS

 • Formem part del Programa AraArt  i hem fet les següents accions. A banda,  hem establert un conveni amb Festival Escena Poblenou que es desenvolupa en el marc del BRCS de Creació Escènica a 3r i 4t d’ ESO.
 • Som centre formador pels estudiants universitaris. PRACTICUM
 • En el marc de la Convocatòria Unificada de Programes, participem en els següents programes i col·laborem amb les següents entitats
  • Versembrant ,(a través del programa Improversem,  en l’àmbit de Llengua catalana  i educació escènica a 3r d’ESO.
  • Taller de cinema, en l’àmbit de BRCS Creació Escènica 3r ESO
  • Lectures explosives.  Eina de promoció de la lectura que té com a objectiu fer arrelar entre els joves la idea que la lectura pot esdevenir un fet recordable i, per tant, recuperable. Dirigit a alumnat de 2n d’ESO.
 • Col·laborem amb CEPS Projectes Socials. Contra el discurs d’odi, en l’àmbit del BRCS Creació Escènica a 3r ESO.
 • Col·laborem amb EMAC, en l’àmbit del BRCS Creació Escènica 3r ESO
 • Col·laborem amb Nou pop, en l’àmbit del BRCS Creació Escènica a 3r ESO.
 • Rebem assessorament i formació de Som via en relació als trastorns d’aprenentatge, en el marc de les TSP (Tutories de Seguiment Personal) de 1r i 2n ESO.
 • Col·laborem amb l’ESMUC, en l’ambit de la Música de 1r i 2n ESO.
 • Formem part de la comunitat d’Escoles+ sostenibles.
 • Formem part de la Comunitat Energètica del Poblenou
 • Col·laborem amb l’institut Goethe en activitats formatives per l’alumnat que cursa Llengua Alemanya.
 • Col·laborem amb l’escola Pere IV, en l’àmbit del BRCS Programació i Disseny de 3r ESO.
 • Formem part del programa mSchools per desenvolupar propostes en l’àmbit del BRCS Programació i Disseny de 3r ESO.
 • Formem part del projecte Youth for Impact organitzat per AIESEC, per treballar els ODS a 1r Batx
 • Som centre amb acreditació Erasmus+ durant el període 2023-2027.

RECONEIXEMENT D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

 • La personalització dels aprenentatges en els blocs de recerca, creació i serveis (BRCS)