Equip humà

Equip humà

Direcció
Óscar Altide
Cap d’Estudis
Míriam Redondo
Coordinació Pedagògica
Xavi Badenes
Secretari/Administrador
Carme Gabaldon
Coordinació informàtica
Joaquim Font
Carme Gabaldon
Administració
David Gómez   Sara Codina
Consergeria
Marisa Arroyo    Rosa Gil

Tutories de grup i Seguiment Personal

1A Virginia Gómez
1B Ana Borrallo
1C  Bartomeu Crespí 
1D Anna Gou 

2A Albert Cabos
2B Sònia Bergós
2C Sergi Cebrián
2D Carlos Parets
2E Martina Escoda

3A Alicia Sánchez 
3B Eva Aranda
3C Charo Tomàs 
3D Miquel Contreras

4A Núria Gres
4B Sergi Morera
4C Marta Soler
4D Laura Delgado

1Btx A Carlota Ruso
1Btx B  Quim Font
1Btx C Míriam Redondo 

2Btx A Miguel A. Campos 
2Btx B Marta Sangüesa 
2Btx C Carme Gabaldon 

Tutories de Seguiment Personal

Mònica Agramunt
Judit Argullós
Remei Balaguer
Xavi Badenes
Berta Bastardes
Jordi Castro
Juli Dedieu
Jordi Ferran
Mo’ Florenciano
Iris Folch
Laia Garcia
Cristina Goenaga
Ioseba Landa
Ailen Lazo
Juan Pablo Losada
Sara Manrique
Ariadna Martínez
Ángel Millán
Anna Cris Mora
Andrea Moreno
Cèsar Ochoa
Àngel Oliva
Robert Pascual
Míriam Peralta
Alba Rodríguez
Justa Sánchez
David Sánchez
Arnau Vadillo