Equip humà

Equip humà

Direcció
Óscar Altide
Cap d’Estudis
Albert Cabos
Coordinació Pedagògica
Quim Font
Secretària/Administradora
Alicia Sánchez
Coordinació informàtica
Sergi Cebrián
Administració
Vanessa Arroyo    Sara Codina
Consergeria
Marisa Arroyo    Rosa Gil

Tutories de grup i Seguiment Personal

1A  Ariadna Martínez  (Coordinació de nivell)
1B  Àngel Oliva
1C  Carme Gabaldon
1D  Ana Borallo

2A  Vírgina Gómez
2B  Sònia Bergós
2C  
2D Laura Delgado (Coordinació de nivell) 

3A Marta Soler (Coordinació de nivell)
3B Natacha Peña
3C  Isa Díaz
3D  Albert Cabos

4A Judit Herrera (Coordinació de nivell) 
4B Antoni Parera 
4C Carlos Parets
4D César Ochoa
4E Daniel Martínez

1Btx A Xavi Badenes (Coordinació de nivell) 
1Btx B Robert Pascual
1Btx C Míriam Redondo 

2Btx A  Andrea Moreno (Coordinació de nivell)
2Btx B  Caterina Soriano
2Btx C  Carlota Ruso

Tutories de Seguiment Personal

Óscar Altide
Judit Argullós
Remei Balaguer
Berta Bastardes
Jordi Castro
Sergi Cebrián
Miquel Contreras
Iris Folch
Quim Font
Miquel Fresquet
Elena García
Laia Garcia
Cristina Goenaga
Núria Gres
Ioseba Landa
Juan Pablo Losada
Sara Manrique
Sergi Morera
Guillem Pintos
Alba Rodríguez
Marta Sangüesa
Alicia sánchez
Norma Sánchez
Charo Tomàs
Marta Vélez