Institut

Participem en…
Projectes i Col·laboracions 1) Dins del marc del TGPE (Treball Globalitzat de Proposta Externa), a l’Institut Quatre Cantons continuem amb l’experiència de col·laboració amb diverses institucions culturals, de recerca, de creació artística i audi...
Llegir més
Horaris
Horaris   Classes Matins Dilluns: 9:15 a 13:45 Dimarts a Divendres: 8:15 a 13:45 Tardes        Dilluns, dimarts i dijous: 15:15 a 17:15   Serveis administratius Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30 h Dimarts i Dijous, de 9:30 a 13:00 h i ...
Llegir més
Instal·lacions
Instal·lacions El centre disposa dels següents espais i instal·lacions: Aules de grup Aules de desdoblament Biblioteca Aula d’Informàtica 2 Laboratoris de Ciències Experimentals Aula de Dibuix Sala polivalent: gimnàs – teatre Aula de Música i A...
Llegir més
Equip humà
Equip humà   Direcció Ramon Grau  Cap d’Estudis Ana Rodet Coordinació Pedagògica Jordi Calvet Secretària/Administradora Stella Servais Coordinació informàtica Anna Gou   Carlos Díez Carme Gabaldon Consergeria i Administració Angela M...
Llegir més
Desplegament del projecte
Desplegament del projecte   El desplegament curricular, que inclou decisions relatives a continguts, agrupacions d’alumnes, gestió de temps i espais escolars, és un instrument que facilita la concreció de les idees educatives per tal de transformar-l...
Llegir més
Organització del centre
Organització del centre L’equip directiu i de gestió del centre està format pel Ramon Grau (director), l’Ana Rodet  (cap d’estudis), el Jordi Calvet (coordinador pedagògic) i la Stella Servais  (cap de secretaria i administradora). Són els r...
Llegir més
Òrgans de gestió
Òrgans de gestió   El següent organigrama mostra els òrgans que articulen el desenvolupament i el desplegament de la gestió en el centre.   ...
Llegir més
Presentació
Presentació   L’institut Quatre Cantons és un centre públic d’educació secundària que va iniciar la seva activitat el curs 2011-2012. Durant el curs 2015-2016, el centre escolaritza 440 nois i noies. Per fer-ho, comptem amb quatre línies...
Llegir més