Participem en…

Participem en…

Projectes i Col·laboracions

1) Dins del marc del TGPE (Treball Globalitzat de Proposta Externa), a l’Institut Quatre Cantons continuem amb l’experiència de col·laboració amb diverses institucions culturals, de recerca, de creació artística i audiovisual o d’atenció a les persones iniciada el curs 2013-2014.

Aquest projecte, que té abans de tot una dimensió educativa i que vol obrir finestres en la ment dels nostres joves, també comporta la coordinació entre diversos agents. Per una banda el professor o professora del centre que condueix l’activitat i, per altra, la persona o persones de les institucions que se’n fan responsables i participen d’ell. Un contingent professional important i amb un potencial educatiu immens. A través de les activitats que s’hi inclouen, s’acosta l’alumnat a la recerca científica, a la innovació tecnològica, a la creació artística i literària, al món de la comunicació i de l’atenció a les persones.

Les institucions amb les que col·laborarem durant el curs 2015-2016 són les següents:


2) Participem en el projecte Aprenem en Xarxa, una iniciativa de les escoles i instituts del Poblenou que, sota l’assessorament de la UAB, pretén identificar les fortaleses de cada centre i comunitat però també aquells elements que podrien millorar a partir d’una mirada focalitzada en els projectes endegats i els camins recorreguts.

 

3) L’Institut Quatre Cantons inicia durant aquest curs 2015-2016 un projecte Erasmus + Acció KA2 (Cooperació per la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques) que començarà al novembre de 2015 i finalitzarà a la primavera del 2017 i rep finançament directe de fons europeus.

El projecte rep el títol Ready for innovative teaching? i pretén ser un intercanvi d’experiències sobre metodologies i activitats innovadores entre escoles de sis països diferents: Lituània, Espanya, Alemanya, Suècia, Portugal (Madeira) i Bèlgica. Aquest últim és el país coordinador del projecte.

 

4) Dins del marc de les col·laboracions, contínuem amb  el projecte d’intercanvi virtual amb la Senator Patrick Burns School, una escola bilingüe situada a Calgary, Canadà. Durant aquest curs, compartirem videoconferències i d’altres activitats de caire cultural.

 

 5) Dins de l’àmbit de les optatives de 4t d’ESO, les de Programació i Robòtica tenen com a objectiu motivar l’alumnat a explorar l’electrònica a través d’una sèrie de projectes de programació, construcció i muntatge i adquirir, d’aquesta manera, bases de programació, electrònica i mecànica. La temporització d’ambdues optatives s’articula segons el projecte «Classe de Tecnologies Creatives». Es tracta d’un programa d’aprenentatge dirigit a centres educatius que vulguin incorporar tecnologies emergents als currículums de tecnologia ja existents.

Les dues optatives s’articulen en quatre blocs de continguts (programació, senyals digitals, senyals analògics i robòtica) on, de manera col·laborativa (grups de 3 alumnes) l’alumnat anirà adquirint els coneixements i destreses necessaris per a dissenyar i construir un projecte final original que serà presentat en una fira a finals del mes de gener, juntament amb alumnes de 50 instituts i col·legis de Catalunya.

  6) El curs 2015-16 l’Institut Quatre Cantons conjuntament amb l’AFA, ha renovat l’acord de col·laboració amb el British Council per tal que aquesta institució, referent de la difusió de la cultura anglosaxona, imparteixi en horari extraescolar al nostre centre diversos cursos d’ensenyament de la llengua anglesa. A aquesta activitat hi poden accedir preferentment l’alumnat del centre però resta oberta a tot l’entorn del barri.

7) Igualment hem renovat l’acord amb músicaActiva, entitat referent en l’aplicació de mètodes creatius per a l’aprenentatge musical. A aquesta activitat, oberta a qualsevol usuari, també hi participen un bon nombre d’alumnes del centre.

 

 

Share this post