Instal·lacions

Instal·lacions

Instal·lacions

El centre disposa dels següents espais i instal·lacions:

Aules de grup
Aules de desdoblament
Biblioteca
Aula d’Informàtica
2 Laboratoris de Ciències Experimentals
Aula de Dibuix
Sala polivalent: gimnàs – teatre
Aula de Música i Audiovisuals
Aula d’Educació Visual i Plàstica
Aula de Tecnologia
Aula Taller
Patis exteriors i interiors
Menjador
Espais de treball del professorat
Despatxos de l’Equip Directiu
Espai d’administració i consergeria

 

 


Share this post