Vector dels aprenentatges competencials

Vector dels aprenentatges competencials

Amb motiu de la publicació del nou currículum el Departament d’Educació està publicant uns vídeos divulgatius dels vectors que han d’articular els aprenentatges: perspectiva de gènere, ciutadania democràtica, universalitat, benestar emocional, qualitat de l’educació de les llengües i aprenentatges competencials. En aquest darrer hi ha intervingut la direcció de l’institut per tal que pugui contextualitzar-lo.

A continuació podeu veure el vídeo:

Share this post