Reunions de Famílies

Reunions de Famílies

Per tancar el curs 2018-2019 i iniciar ja el 2019-2020, s’han organitzat una sèrie de reunions amb famílies amb el següent calendari:

Reunions de tancament de curs 2018-2019

Dilluns 25 de juny        18:00    1r ESO

Dimarts 26 de juny      18:00    2n ESO

Dimecres 27 de juny    18:00   3r ESO

Reunió inicial de curs 2019-2020 amb famílies de nova incorporació 1r ESO

Dimecres 3 de juliol     19:00

Share this post