Protecció de dades

Protecció de dades

Institut Quatre Cantons del Poble Nou, SCP obté de diversos formularis del lloc web dades personals i
informació dels usuaris per tal d’emmagatzemar i / o utilitzar-les en relació amb aquest usuari . Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Institut Quatre Cantons del Poble Nou, SCP es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d’accés , rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

Institut Quatre Cantons del Poble Nou
Q0801880F
08005 | Barcelona
93 303 76 70
a8064155@xtec.cat