Pla de recuperació i millora

Pla de recuperació i millora

El dimecres 26 de setembre s’iniciarà l’activitat de  l’alumnat de 2n d’ESO inclòs en el pla de recuperació i millora del rendiment. Aquest grup el formen estudiants amb marge de millora en els seus resultats escolars als quals s’ofereix un espai de seguiment i suport acàdemic personalitzat.
El pla es desenvoluparà cada dimecres entre les 15:15 i les 17:15 h.

Share this post