Participació del 4C en el Laboratori de Transformació Educativa

Participació del 4C en el Laboratori de Transformació Educativa

Amb l’objectiu d’avançar en el canvi metodològic l’Institut Quatre Cantons participa en el programa LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA amb la convicció que treballar en xarxa enriqueix el projecte educatiu. Aquesta iniciativa del Departament d’Educació posa en contacte diferents centres de tot Catalunya que es troben en diferents punts del procés de renovació pedagògica per tal compartir experiències, noves metodologies i enfocaments competencials de l’ensenyament-aprenentatge .

Tot seguit podeu veure un vídeo on es mostra precisament una visita virtual guiada que vam presentar com a centre referent el passat mes d’abril.

Share this post