L’Institut Quatre Cantons aconsegueix l’acreditació Erasmus+

L’Institut Quatre Cantons aconsegueix l’acreditació Erasmus+

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha atorgat l’acreditació Erasmus+ KA120 a l’Institut Quatre Cantons, la qual cosa suposa un impuls a la internacionalització del nostre centre, en la mesura que garanteix finançament per a activitats de mobilitat i formació del nostre alumnat i docents durant el període 2023-2027.

Aquestes activitats pretenen, per una banda, millorar la qualitat dels processos d’aprenentatge del nostre alumnat, donant-los l’oportunitat de cooperar, col·laborar i participar activament en projectes internacionals. Per altra banda, també busquen formar i dotar de recursos al professorat per tal de millorar els processos d’ensenyament. Finalment, la participació en aquest tipus de projectes és molt important i enriquidor pel centre, ja que ens permetrà crear una xarxa de centres educatius amb altres països amb qui poder treballar i col·laborar.

Els nostres objectius principals són:
– Millorar la inclusió de tot l’alumnat en els diversos àmbits del centre.
– Millorar la competència plurilingüe i comunicativa tant del professorat com de l’alumnat.
– Dotar al professorat de recursos metodològics que permetin fer front a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
– Incentivar la col·laboració entre centres per promoure l’intercanvi de bones pràctiques.

Finalment, volem agrair la feina feta a l’equip impulsor Erasmus+, format per cinc docents voluntaris i la direcció del centre, pel disseny i la redacció del projecte presentat per poder obtenir aquest distintiu. Ara cal seguir treballant per donar forma a les propostes de mobilitat i formació amb l’objectiu de millorar les competències del nostre alumnat.
Si voleu estar més informats/des del que són les Acreditacions ERASMUS podeu visitar el següent enllaç.

Share this post