#HackTheSchool: Testegem les primeres propostes!

#HackTheSchool: Testegem les primeres propostes!

El grup motor HackTheSchool segueix treballant a tota màquina!

Després d’haver copsat l’opinió de tot l’alumnat i el professorat a través de formularis, i també el del PAS, l’AFA i les monitores de menjador, amb diverses entrevistes, ha començat a proposar unes primeres idees de redisseny dels espais seleccionats (biblioteca, vestíbul, menjador i fons de passadís) ja sigui a través del dibuix en perspectiva, del disseny en 3D, de les simulacions reals i amb LEGO, …

Al buidatge de tots els formularis i en la seva interpretació ens hi ha ajudat la Susana Navalón, mare d’un alumne i experta en grups de debat i  màrketing. La seva ajuda ha estat molt valuosa per aprendre a manejar tanta informació!

Posteriorment, en la concreció de les nostres primeres idees ens han assessorat les arquitectes Zulema Josa i Susana Barona. La sessió amb elles fou molt profitosa i ens va permetre plasmar definitivament uns primers dissenys.

En aquests moments aquestes idees estan en la fase de testeig. Les podeu veure a les 3 exposicions que hi ha muntades en aquests espais on també trobareu la manera d’opinar sobre elles. Us animem a fer-ho!

Paral·lelament estem realitzant unes dinàmiques amb els diferents sectors de la comunitat escolar. Així, el passat dimecres, els professors van gaudir d’una dinàmica proposada pels alumnes per tal d’analitzar aquests primers projectes i  aportar noves idees. En breu en farem una altra amb les cuineres i monitores del menjador. També mostrarem les propostes a algunes famílies  i al PAS perquè ens hi diguin la seva.

Amb tota aquesta informació repensarem de nou els espais i elaborarem el projecte final que presentarem  al concurs promogut per la Fundació Bofill.

Esperem les vostres aportacions! Volem que sigui el projecte de tothom!

Share this post