Eleccions Consell Escolar

Eleccions Consell Escolar

Aquest curs 2023-24 es convoquen eleccions per la renovació parcial del Consell Escolar. Les vacants de les quals disposem són:

    • 2 sector professorat
    • 1 sector famílies
    • 1 sector alumnat

El calendari previst és el següent:

NOVEMBRE

2 dj. El cens electoral provisional (de famílies i alumnat) es publicarà al taulell d’anuncis del centre.

2 dj – 6 dll. Període de reclamacions del cens electoral adreçat al director per escrit (formulari al·legacions a secretaria).

7 dm. A les 12:45h a la biblioteca, sorteig públic per designar vocals de les meses electorals dels sectors d’alumnes i de pares i mares d’alumnes.

8 dc. De 15h a 16h, constitució meses electorals.

9 dj. Exposició del cens electoral definitiu al taulell d’anuncis del centre.

13 dll. Termini presentació del formulari per ser supervisor (sectors alumnats i famílies) a Secretaria.

15 dc. Termini presentació de les candidatures per escrit, presencial a secretaria o per correu amb signatura digital (secretaria@4cantons.cat).

Formulari candidatura

17 dv. Publicació relació de persones candidates per les meses (taulell d’anuncis)

20 dll – 24 dv. Votacions CE

– 20 dll. Votacions famílies 15h-17h (Vestíbul)

– 22 dc. Votacions alumnat  8:15h-14:45h (s’habilitarà taules als diferents pisos).

DESEMBRE
18 dm.  Constitució nou Consell Escolar 18h.

Share this post