El 4C en defensa de la salut mental dels joves

El 4C en defensa de la salut mental dels joves

El darrer 27 d’octubre, el Sindicat d’Estudiants va convocar una vaga general d’estudiants en defensa de la salut mental dels joves. A partir de 3r d’ESO, l’alumnat té dret a la inassistència a classe sempre que aquesta sigui una decisió col·lectiva, que resulti de l’exercici del dret de reunió i s’hagi comunicat prèviament a la direcció del centre. A més, és imprescindible que les famílies justifiquin l’absència al Gescola.

Els dies previs, a les tutories, abans de procedir a la votació, l’alumnat va fer recerca sobre qui convocava la vaga i què reivindicava. Així van saber que la vaga es convocava per defensar la salut mental i reclamar un augment dràstic dels recursos que s’hi destinen, ja que actualment només és del 5%. A més a més, l’institut els va oferir un espai perquè poguessin debatre els motius de la vaga i organitzar-se per anar a la convocatòria de manifestació, que era a les 12h, a la plaça Universitat.

A les imatges, veureu un grup d’alumnes de 3r d’ESO ben engrescat preparant les pancartes! Una manera fantàstica d’exercir el seu dret a vaga, amb responsabilitat i compromís.

P21027-112019   P21027-114243  P21027-115401

Share this post