Dia de la diversitat

Dia de la diversitat

L’alumnat de primer i segon d’ESO del centre haa participat en una activitat per treballar els drets humans. A través de l’Ajuntament de Barcelona, els alumnes han estat monitoritzats per uns dinamitzadors i pels tutors de seguiment personal per tal de conèixer i reivindicar la no vulneració d’aquests.

Durant el procés, l’alumnat va assistir a unes sessions on els monitors parlaven sobre els drets humans a través de diferents dinàmiques, alhora que els van fer un encàrrec. Aquest encàrrec va consistir en fer una producció audiovisual per mostrar les seves reflexions en forma d’accions: creativitat, planificació, col.col·laboració, competència digital , competència comunicativa, educació en valors, planificació, execució i avaluació -tots els elements d’aprendre a aprendre en joc. El procés va acabar amb una sessió d’avaluació dels productes. En aquest enllaç podeu visitar les produccions de l’alumnat del nostre centre.

Aquesta iniciativa ha de servir per sensibilitzar la societat i quedarà penjada en la pàgina web habilitada per l’organització , que podeu visitar clicant en el següent enllaç.

Share this post