Col·laboració amb l’artista ucraïnés Kostiantyn Dobrianskyi

Col·laboració amb l’artista ucraïnés Kostiantyn Dobrianskyi

IMG-20230921-WA0001In November 2023, a group of students of 4th ESO (the last year of Obligatory Secondary Education) of our school Institut Quatre Cantons will be following a course on Contemporary Art within a subject called Bloc of Research and Creation taught by our Art teacher, Juan Pablo Losada.
In order to collaborate in the creation process, the Ukrainian sculptor and teacher of the National Academy of Arts of Kyiv, Kostiantyn Dobrianskyi, has been invited to our school. He will help our students to get familiarized with the stages of the working process with materials on a volumetric object so they become able to see all processes of creation from the scratch to the final output.

………………………….

El novembre de 2023, un grup d’alumnes de 4t d’ESO (últim curs d’Educació Secundària Obligatòria) de l’Institut Quatre Cantons realitzaran un curs d’Art Contemporani dins dels Blocs de Recerca i Creació impartit pel nostre professor d’Art, Juan Pablo Losada.
Per col·laborar en aquest procés de creació, ha estat convidat al nostre institut l’escultor ucraïnès i professor de l’Acadèmia Nacional d’Art de Kyiv, Kostiantyn Dobrianskyi. Ajudarà el nostre alumnat a familiaritzar-se amb les etapes del procés de treball amb materials sobre un objecte volumètric perquè puguin veure tots els processos de creació des de zero fins a la producció final.

Share this post