Activació autoconsum instal·lació fotovoltaica Institut Quatre Cantons

Activació autoconsum instal·lació fotovoltaica Institut Quatre Cantons

Estem molt contents d’informar-vos que durant el passat mes de març han quedat activats tots els autoconsums vinculats a la instal·lació de generació fotovoltaica de l’Institut 4 Cantons. Els dels quatre equipaments (el propi institut, l’Institut Maria Espinalt, la Caserna de Bombers del carrer Castella i Serveis Socials de Can Felipa) i les 30 unitats familiars. Això vol dir que, a dia d’avui, en hores de sol, una part d’aquest consum prové d’energia renovable.

Els consumidors podran accedir a les seves corbes de consum i també a la corba de producció fotovoltaica assignada, de manera que es podrà tenir d’una idea ràpida de l’aprofitament de l’energia solar generada.
Els estalvis derivats de l’autoconsum quedaran recollits en les properes factures que enviarà Barcelona Energia, la comercialitzadora municipal pública d’energia.

A partir d’avui, l’institut i el barri som una mica més sostenibles!

Share this post