Procés de treball del TG “Parc del Centre del Poblenou”