NOFC Estratègia Digital

Dins del marc del nou Pla d’educació Digital de Catalunya 2020-2023, impulsat pel Departament d’Educació, els centres estan elaborant l’Estratègia Digital de Centre.

En aquest context, s’han redactat les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) d’Estratègia Digital, que podeu trobar en el següent enllaç, i que han estat aprovades en Consell Escolar.

Paral·lement, i com a recurs d’aula, s’ha elaborat la següent infografia que recull els punts més importants en relació a l’ús de l’iPad.

InfoIPADV2