Les TIC al Quatre Cantons

Les TIC al Quatre Cantons

L’institut Quatre Cantons sempre ha viatjat amb les «tablets» a les motxilles i ha apostat per lús de les tecnologies digitals. Professorat i alumnat usen les seves pròpies aules virtuals en entorns Moodle i Google Classroom. A banda, per desplegar els objectius estratègics derivats del projecte educatiu del centre (estímul del pensament crític i del pensament creatiu),  simplementen projectes relacionats amb la programació, el disseny digital o la robòtica fent servir aplicacions o plataformes com ara Scratch, MIT App Inventor, Processing, Rhino 3D, SketchUp i Arduino.

Share this post