Consell Escolar

Aquí trobareu els representants dels diversos sectors que formen part del Consell Escolar de l’institut.

 • President: Óscar Altide
 • Secretària: Alicia Sánchez
 • Cap d’estudis: Míriam Redondo
 • Representants alumnat: Carla Porlán   Theo Knapp
 • Representants famílies: Sílvia Fernández    Amadeu Vidal
 • Representant PAS: Sara Codina
 • Representant PAE: Remei Balaguer
 • Representants professorat: Mònica Agramunt   Judit Argullós    Iris Folch    Sergi Cebrián    Alba Rodríguez 
 • Representant AFA: Angel Lora
 • Representant Ajuntament: Josep M. Cros

Les dates del Consell Escolar del curs 22/23 són les següents:

 • 13/10/2022
 • 06/03/2023
 • 08/06/2023