Consell Escolar

Aquí trobareu els representants dels diversos sectors que formen part del Consell Escolar de l’institut.

  • President: Óscar Altide
  • Secretària: Alicia Sánchez
  • Cap d’estudis: Albert Cabos
  • Representants alumnat:  Pol Coria   Amina El Hajtiti
  • Representants famílies: Sílvia Fernández    Cristina Torrens
  • Representant PAS: Sara Codina
  • Representants professorat:  Juan Pablo Losada   Judit Argullós    Iris Folch    Sergi Cebrián    Guillem Pintós
  • Representant AFA: Angel Lora
  • Representant Ajuntament: Josep M. Cros

Les dates del Consell Escolar del curs 23/24 són les següents:

24 d’octubre
18 de desembre (constitució del nou Consell Escolar)
23 de gener
13 de juny