Consell Escolar

Aquí trobareu els representants dels diversos sectors que formen part del Consell Escolar de l’institut.

  • President: Óscar Altide
  • Secretària: Alicia Sánchez
  • Cap d’estudis: Míriam Redondo
  • Representants alumnat: Carla Porlán   Theo Knapp
  • Representants famílies: Sílvia Fernández    Amadeu Vidal
  • Representant PAS: Sara Codina
  • Representant PAE: Remei Balaguer
  • Representants professorat: Mònica Agramunt   Judit Argullós    Iris Folch    Sergi Cebrián       
  • Representant AFA: Angel Lora
  • Representant Ajuntament: Josep M. Cros