Consell Escolar

Aquí trobareu els representants dels diversos sectors que formen part del Consell Escolar de l’institut.

  • President: Óscar Altide
  • Secretària: Alicia Sánchez
  • Cap d’estudis: Albert Cabos
  • Representants alumnat:  Pol Coria   Theo Knapp
  • Representants famílies: Sílvia Fernández    Amadeu Vidal
  • Representant PAS: Sara Codina
  • Representant PAE: Remei Balaguer
  • Representants professorat:  Juan Pablo Losada   Judit Argullós    Iris Folch    Sergi Cebrián    Alba Rodríguez 
  • Representant AFA: Angel Lora
  • Representant Ajuntament: Josep M. Cros

Les dates del Consell Escolar del curs 23/24 són les següents: