Informacions d’interès

Informacions d’interès

Tal i com vàrem comentar en les diferents  reunions de nivell, adjuntem un seguit d’informacions del vostre interès en relació a diversos temes :

Calendari de recuperació de setembre (matèries pendents 1r, 2n i 3r 2013-2014)

Recordeu que al Campus Virtual, per a cada nivell es pot accedir al curs Estiu 2014 on s’accedeix al material tant de recuperació com el recomanat per l’estiu.

 

1r ESO 2014-2015 (alumnat de nova incorporació)

1. Instruccions per la compra de l’Ipad

2. Document relatiu a l’inici de curs (material, horari, lectures 1r trimestre…)

2n ESO 2014-2015

Document relatiu a l’inici de curs (material, horari, lectures 1r trimestre…)

3r ESO 2014-2015

Document relatiu a l’inici de curs (material, horari, lectures 1r trimestre…)

4t ESO 2014-2015

Document relatiu a l’inici de curs (material, horari, lectures 1r trimestre…)

Share this post