Informacions d’interès

Informacions d’interès

Tal i com vàrem comentar en les diferents  reunions de nivell, adjuntem un seguit d’informacions del vostre interès en relació a diversos temes :

Calendari de recuperació de setembre (matèries pendents 1r, 2n, 3r i 4t 2014-2015)

Recordeu que al Campus Virtual, per a cada nivell es pot accedir al curs Activitats Estiu 2015 on s’accedeix al material tant de recuperació com el recomanat per l’estiu.

INFORMACIONS CURS 15-16

1r ESO 2015-2016 (alumnat de nova incorporació)

1. Instruccions per la compra de l’Ipad

2. Document relatiu a l’inici de curs (material, horari)

2n ESO 2015-2016

Document relatiu a l’inici de curs (material, horari)

3r ESO 2015-2016

Document relatiu a l’inici de curs (material, horari)

4t ESO 2015-2016

Document relatiu a l’inici de curs (material, horari)

Informació dispositius digitals 2n, 3r, 4t i Btx

Share this post