Erasmus+

Durant el període 2019-2022, participem en un projecte europeu Erasmus+ Acció K229  amb sis instituts europeus que rep el títol de Kleines Kino große Wirkung. La llengua vehicular del projecte és l’alemany i pretén ser un intercanvi d’experiències sobre patrimoni immaterial dels 5 països participants: Alemanya, Àustria, Espanya, Hongria i Itàlia. Trobareu més informació sobre el projecte a la pàgina web 

Durant el període 2021-2023, participem en un projecte Erasmus+ Acció KA201 (Asociaciones Estratégicas en el ámbito de educación escolar) que rep el títol de Sustainable Development i pretén ser un intercanvi d’experiències sobre propostes sostenibles en diferents àmbits  realitzades en els cinc països participants: Lituània, Espanya, Hongria, Grècia i Bèlgica.