Ens pot ser útil

Aquí podeu trobar tota aquella informació relativa a:
– calendaris i horaris dels grups d’ESO i Batxillerat
– normes i normatives,
– justificants de retard o absència,
o altre documentació útil durant el curs 2016-2017

 

    Calendari escolar 2016-2017  (Cal afegir el festiu 31 d’octubre de 2016)

Horaris grups 1r /2n ESO

Horaris grups 3r/4t ESO

Horaris grups 1r/2n Btx

 

 

Justificant d’absències i retards (Recordeu que també ho podeu fer a través de la plataforma Gescola)