Shootball, valors a través de l’esport

Shootball, valors a través de l’esport

Les comissions al 4cantons tenen com un dels seus objectius promoure la cohesió i establir lligams entre l’alumnat dels diversos nivells. Dins del ventall de comissions impartides durant aquest segon trimestre, la de Valors de l’esport a través del shootball ha tingut com a eix central aquest objectiu promovent vivències esportives i potenciant els valors.

Així, cada alumne/a ha reflexionat i ha pres consciència que l’exigència de l’esport actua en molts altres àmbits a més del físic: aspectes de relació amb un mateix, de relació amb els altres, superació de reptes… Mitjançant el shootball, un joc que agrada molt entre l’alumnat, hem analitzat les conductes detingudament per tal de millorar aquelles que no eren del tot adequades en un context esportiu i educatiu i remarcar positivament aquelles situacions positives: de joc net, d’inclusió, d’ànim, d’ajuda, de treball en equip… La idea és que els alumnes transfereixin tots aquests aprenentatges al seu dia a dia, en qualsevol entorn.

 

Les dues produccions que havien de fer eren: unes fitxes amb els noms dels valors i un vídeo on cada alumne/a posés de manifest un valor que creia que necessitava millorar. A continuació us presentem els alumnes i us deixem un vídeo com a exemple:

Share this post