Presentació

Presentació

Presentació

 

L’institut Quatre Cantons és un centre públic d’educació secundària que va iniciar la seva activitat el curs 2011-2012. Durant el curs 2015-2016, el centre escolaritza 440 nois i noies. Per fer-ho, comptem amb quatre línies a primer d’ESO, quatre a segon, tres a tercer i dos a quart d’ESO, que es distribueixen en sis grups a 1r, cinc a 2n, quatre a 3r i tres a 4t en tots els àmbits curriculars que cursen, excepte en les matèries optatives de 4t i els TGPEs de 2n/3r i 4t. També compten amb una línia a 1r de Batxillerat que inclou les modalitats Científic-Tecnològic i Humanístic-Social.

Tres idees força inspiren el projecte educatiu del centre:

La cerca de l’excel·lència:
Entesa com l’èxit per a tothom a partir del desplegament per a cada alumne dels seus talents i la compensació de les seves mancances, orientar la feina a treure el millor de cadascú.
El principi d’equitat:
El foment de la igualtat d’oportunitats i la justícia social, a partir de la valoració de la diversitat cultural i l’atenció a grups de desigualtat educativa, facilitant condicions d’èxit entre tots els sectors socials.
La formació integral:
Integra tant la formació intel·lectual i acadèmica que s’orienta al desenvolupament de les capacitats de les persones, com la formació en valors orientada a la convivència i intervenció en una societat plural.Pretenem que aquestes idees inspirin la vida del centre, des del desplegament i organització curricular a la quotidianitat de les relacions entre les persones.

Share this post