Preinscripció BTX 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ BTX 2020- 2021

Aquí trobareu tota la informació útil en relació a la preinscripció. Per qualsevol consulta, contacteu a8064155@xtec.cat amb l’assumpte Preinscripció BTX

OFERTA INICIAL

Oferta inicial del centre

CRITERIS BAREMACIÓ

Documentació i criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per consignar la puntuació que pertoca en funció de la proximitat, cal tenir en compte que a Barcelona les àrees d’influència per al batxillerat són les següents:

▪ Batxillerat diürn, llevat de la modalitat d’arts: el districte municipal.

Tenint en compte aquests criteris, segons el tipus de batxillerat, les puntuacions relatives a l’àrea d’influència han de ser:

– Per als alumnes de batxillerat diürn de modalitat diferent de la d’arts: o 30 punts si es resideix al districte on està ubicat el centre o 20 punts si un dels progenitors treballa al districte o 10 punts si es resideix a Barcelona però no al districte del centre o 0 punts en tots els altres supòsits.”

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

La presentació es fa obligatòriament de forma telemàtica del 27 de maig al 3 de juny en el següent enllaç (Presentació de documentació fins al 4 de juny de 2020)

Per a casos excepcionals, es pot dut a terme sol·licitant cita prèvia al telèfon 933037670 de 9:00 a 13:30 (de dilluns a divendres ) en el següent enllaç

Per informació completa sobre el procés, visiteu el Web del Consorci d’Educació de Barcelona